O mne

Narodil som sa v roku 1965 v Trenčíne. 57 rokov som spojený s našim krásnym mestom, predovšetkým s mestskou časťou SEVER a dokonca bývam 57 rokov na tej istej ulici. Ako rodený Trenčan intenzívne prežívam všetky zmeny a udalosti v meste. Zažil som Trenčín komunistický a po roku 1989 zažívam aj Trenčín s veľkým dynamickým a demokratickým vývojom. Sledujem každú zmenu. Vidím, že došlo k mnohým pozitívnym krokom, ale vidím mnoho vecí, ktoré je nutné zmeniť a vylepšiť. Požiadavky ľudí vnímam a spoznávam aj pri dennom styku s občanmi ako zástupca vlastníkov bytov a člen predstavenstva SBD Trenčín. Myslím, že prišiel môj čas využiť svoje poznatky, skúsenosti a intenzívnejšie sa zapojiť do ovplyvňovania rozvoja mesta a volebného obvodu. 

Rozhodol som sa preto kandidovať za poslanca Mestského zastupiteľstva Trenčín a poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja v blížiacich sa komunálnych voľbách 29. októbra 2022 (sobota), volebný obvod SEVER (3) a volebný obvod pre TSK (9).

Uchádzam sa preto o Vašu dôveru a podporu vo voľbách. Protihodnotou za Váš hlas bude môj podiel na rozvoji mesta, regiónu, zlepšení kvality bývania a žitia v mestskej časti SEVER (Kubrá, Kubrica, Opatová, Pod Sokolice, Sihoť I., Sihoť II., Sihoť III., Sihoť IV.) a v Trenčianskom kraji.

Životopis

 • narodený v roku 1965 v Trenčíne
 • 2 deti: dcéra Natália 34 rokov, syn Ivan 33 rokov
 • záľuby: speed inline korčuľovanie, fotografia, film, technika

Vzdelanie

 • VII. základná škola Hodžova ulica, Trenčín
 • Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín (1979 - 1983)
 • Technická univerzita Ostrava (1983 - 1988)
 • Manažér správy budov (2017)

Priebeh zamestnaní

 • Výskumný ústav sklársky, Trenčín
 • Drogérie Bratislava š.p., Bratislava (1989 - 1993)
 • Stavebné bytové družstvo Trenčín, člen predstavenstva (1995 - 1999)
 • SZČO (1992 - doteraz): GPS technológie a ich aplikácie v nákladnej doprave
 • Stavebné bytové družstvo Trenčín, podpredseda predstavenstva (2017 - doteraz)
 • organizátor medzinárodných pretekov na kolieskových korčuliach Trenčín inline (2015 - doteraz)
 • Krajský predseda Trenčianskeho kraja strany NÁRODNÁ KOALÍCIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (od roku 2022)