Prečo kandidujem?

Lebo chcem prispieť k lepšiemu spravovaniu mesta Trenčín. Parkovacia politika je neprehľadná a spôsobuje diskrimináciu obyvateľov Trenčína. Špina, neporiadok, nekvalitne riešené opravy a rekonštrukcie chodníkov, ciest a mestského majetku sú dôsledkom nezvládnutia zmluvných vzťahov medzi mestom a partnermi, ako aj zlyhania dohľadu zodpovedných nad kvalitou prác. Rozdeľovanie grantov na kultúru a šport je nespravodlivé, so znakmi diskriminácie. Dlhodobé problémy pri výstavbe futbalového štadióna robia zlé meno a hanbu mestu a jeho obyvateľom. Preto je nevyhnutná zmena! Len nové mestské zastupiteľstvo a nový primátor môžu reštartovať rozvoj mesta želaným smerom! STOP HLASOVACÍM AUTOMATOM V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE!


Parkovacia politika

Doriešiť parkovaciu politiku tak, aby bola odstránená diskriminácia medzi jednotlivými mestskými časťami, zjednodušiť zonáciu a prehľadnosť plateného parkovania.

Neporiadok a špina v uliciach

Sprehľadniť zodpovednosť za zabezpečenie čistoty a poriadku v uliciach.

Opravy a rekonštrukcie

Výrazne zmeniť dohľad na kvalitu opráv a rekonštrukcií chodníkov, ciest a mestského majetku. Častá formulácia zodpovedných "PRÁCE NEPREBERIEME" nie je riešením, ale dôsledkom nezvládnutia funkcií.

Vybudovať multifunkčný športový areál

Vybudovať multifunkčný športový areál pre všetkých obyvateľov mesta Trenčín so vstupom zadarmo. Ideálne pre inline korčule, bicykle, bežcov, skate park, horolezecká stena.

Oživenie kultúrnych stredísk

Oživiť a podporiť kultúrne strediská v  jednotlivých mestských častiach, ktorých činnosť za posledné 3 volebné obdobia bola utlmená. Vyriešiť koncepciu miestnej kultúry.

Trenčín potrebuje dokončiť futbalový štadión

Zhodnotiť stav doterajších prác so všetkými subjektmi, ktoré môžu ovplyvniť urýchlenú dostavbu štadióna. Tiež prehodnotiť dlhodobé príspevky Mesta Trenčín pre AS Trenčín - 500 tisíc € ročne.

Riešenie priestorov pre psíčkarov

Vybudovať verejné priestory, kde sa budú rešpektovať "psíčkari"  a "nepsíčkari".

Bezbariérový Trenčín

Realizovať čo najviac bezbariérových riešení pre telesne postihnutých.

Rozvoj a podpora turistického ruchu

Podporiť turistický ruch, a to okrem Trenčianskeho hradu s historickým centrom sa zamerať i na lokality Brezina a oddychová zóna Ostrov.