Za našu vodu, pôdu, les

ÚSTAVNÉ ZMENY

 • Voda, pôda a les – Vyhlásiť za národné bohatstvo bez možnosti obchodovať s nimi so zahraničnými subjektami.
  Právo na hotovosť zakotviť do Ústavy Slovenskej republiky

ODKÚPENIE STRATEGICKÝCH PODNIKOV A ENERGETICKÝCH MONOPOLOV DO ŠTÁTNEHO MAJETKU.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Právo na zdravé životné prostredie
 • Zdravé potraviny a voda
 • Vstup do prírody bez poplatkov
 • Minimalizácia elektrosmogu
 • Podpora samospráv pri odstraňovaní čiernych skládok
 • Stavba ďalších fluidných spaľovní odpadov ako zdroja tepelnej a elektrickej energie pre domácnosti
 • Zákaz GMO a umelých zásahov do ekosystému- geoinžiniering

STOP DIGITÁLNEMU OTROCTVU

 • zachovanie papierovej formy dokumentácie v úradnom styku

ZABAVENIE MAJETKU VLASTIZRADCOM

POTRAVINOVÁ A ENERGETICKÁ SEBESTAČNOSŤ

 • Cenovo dostupné základné potraviny a energie

INFRAŠTRUKTÚRA

 • Dobudovanie diaľníc
 • Podpora železničnej dopravy
 • Štátny mýtny systém

ÚPRAVA DAŇOVÉHO SYSTÉMU

 • Zníženie DPH na 10% na vybrané tovary a služby
 • Poľnohospodárske produkty DPH 0%
 • Smerovanie k zrušeniu DPH, zavedenie dane z obratu
 • Zníženie daňového zaťaženia obyvateľov a podnikateľov
 • Zdanenie každého subjektu podnikajúceho na území Slovenska vrátane bánk

PODPORA PODNIKANIA

 • Bezúročné úvery začínajúcim podnikateľom
 • Podpora pracovných príležitostí na vidieku

Za naše zdravie, bezpečnosť, právny štát

ÚSTAVNÉ ZMENY

 • Nijaký právny akt EÚ nemôže poškodzovať záujmy SR
 • Zmena volebného systému
 • Manuálne sčitavanie, volebných, referendových a hlasovacích lístkov.
 • Ľudové veto – umožňuje občanom zamietnuť zákon, ktorý prijali ich zástupcovia v parlamente
 • Referendum – priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke
 • Odvolateľnosť politikov, ich hmotná a trestnoprávna zodpovednosť
 • Vojenská neutralita
 • Zníženie počtu poslancov
 • Občianske hliadky a obnovenie systému domobrany
 • Právo na zbraň – farmársky zákon

STOP ILEGÁLNEJ MIGRÁCII A ZVÝHODŇOVANIU SKUPÍN OBYVATEĽSTVA

EXEKUČNÁ AMNESTIA

 • Exekúcie v rukách štátu
 • Nedotknuteľnosť obydlia
 • Vylúčiť z amnestie páchateľov trestných činov

NÁVRAT K PRÁVNEMU ŠTÁTU A REFORMA SÚDNICTVA

ZRUŠENIE ÚRADU ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY A ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU

ZDRAVOTNÍCTVO

 • Bezplatná zdravotná starostlivosť
 • Jediná zdravotná štátna poisťovňa
 • Udržanie lekárov a zdravotných pracovníkov
 • Návrat lekárov a zdravotných pracovníkov zo zahraničia

PODPORA PODNIKANIA

 • Štátna banka s povinným vedením účtov štátnej a verejnej správy
 • Trestný čin neplatenia pohľadávok z hospodárskeho styku

MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSTVÁ A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

 • Ukončenie vplyvu mimovládnych organizácií na rozhodovacie procesy (subjekty podporované zahraničím v deklarovanej pozícii zahraničného agenta)

Za našu vedu, školstvo, kultúru

ÚSTAVNÉ ZMENY

 • Právo na fyzickú a psychickú integritu, stop transhumanistickej agende

REFORMA ŠKOLSTVA

 • Dôraz na výchovu k vlastenectvu
 • Poznanie našej histórie a kultúrneho dedičstva
 • Právna, finančná a konceptuálna gramotnosť
 • Úcta k rodičom a starším
 • Podpora vedy a výskumu

PRORODINNÁ POLITIKA

 • Zachovanie kresťanského piliera a tradičných hodnôt rodiny a spoločnosti
 • Tretie dieťa – finančná motivácia pre pracujúcich rodičov
 • Bezúročné pôžičky pre mladomanželov
 • Stop LGBT agende a gender ideológii

DÔSTOJNÝ DÔCHODOK

 • Výška minimálnych dôchodkov na úrovni minimálnej mzdy pre dôchodcov, ktorí majú odpracovaných 25 rokov
 • Zníženie dôchodkového veku pre pracujúce matky
 • Zastropovanie veku odchodu do dôchodku
 • Nulové doplatky za lieky
 • Valorizácia dôchodkov podľa rastu priemerných miezd
 • Vytvorenie ombucmana pre seniorov

KULTÚRA A ŠPORT

 • Podpora pronárodných inštitúcií
 • Zvýšená podpora kultúry a športu

MÉDIÁ

 • Nezávislé štátne médiá
 • Zrušenie koncesionárskych poplatkov

Reálny plán obnovy SLOVENSKA.
Na prelistovanie: https://anyflip.com/xoghf/lral/
Na stiahnutie pre tlač: https://bit.ly/3JATCLp